Thijs Coppus

Weblog
Thijs Coppus

woensdag 10 juni 2009, 23.10 uur – Thijs
Categorie: Limburg

Barsten in het CDA bastion

cda2

De Parkstadgemeenten staan de komende jaren voor een aantal belangrijke opgaven. De gevolgen van de bevolkingskrimp moeten worden aangepakt, er ligt een belangrijke herstructureringsopgave en de kansen van zonne-energie en andere vormen van nieuwe energie moeten optimaal worden benut. In 2007 hebben de Parkstadgemeenten samen met de provincie de regio-agenda vastgesteld. De concrete plannen die hier uit voort zullen komen, zijn in december 2008 vastgelegd in het document ‘Wij zijn wat wij delen’. De provincie heeft haar handtekening onder de plannen gezet.

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op 29 mei in Provinciale Staten bleek dat het provinciebestuur van plan was om de oplopende kosten van de buitenring voor een deel door de gemeenten in de Parkstad wil laten betalen. Daarnaast verkoos het provinciebestuur de aanleg van de buitenring boven de uitvoering van de regio-agenda, hierdoor zouden de afspraken met de regio worden losgelaten. Voor de SP en de meeste andere partijen in Provinciale Staten is dit onacceptabel. Door de stijgende kosten van de buitenring is het voor de Parkstad gemeenten onmogelijk om gezamenlijk de helft van de aanlegkosten te betalen, er liggen immers belangrijke plannen die snel moeten worden uitgevoerd en ook geld kosten. Daarnaast is het vreemd dat de regio Parkstad de aanleg van een provinciale weg zou moeten betalen, dit is een voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de provincie.

Een motie van PNL, PvdA en SP die het college van Gedeputeerde Staten opdroeg om snel samen met de Parkstadgemeenten tot een concrete financile invulling te komen van de regio-agenda werd bijna Statenbreed aangenomen. Allen het CDA, de grootste coalitiepartij stemde tegen de motie. Hiermee isoleert het CDA zich steeds verder in de discussie over de Parkstad en de buitenring. Op 29 mei ’s ochtends nam Toine van Gresel, burgemeester van Heerlen, voorzitter van de Parkstadraad en CDA prominent afstand van het beleid van de provincie en even laten deden coalitiepartners PvdA en PNL hetzelfde. Ook de CDA raadsfractie in Heerlen heeft inmiddels een motie ondersteund waarbij de ‘halsstarrige en vertragende houding van de provincie’ wordt betreurd.

Op dit moment steunt alleen het CDA nog de houding van het provinciebestuur en in het bijzonder gedeputeerde Driessen om de belangen van de Parkstad ondergeschikt te maken aan de belangen van Gedeputeerde Staten. Het feit dat PvdA en PNL hier niet aan mee willen werken is niet alleen bemoedigend voor de inwoners van de Parkstad, maar ook voor heel Limburg. Want voor het eerst sinds lange tijd staat het CDA alleen en lukt het de partij niet om wezenlijke veranderingen, die een vooruitgang betekenen voor de inwoners van de Parkstad, tegen te houden.

Reageren? »

Reageren?

RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URI

Geef een reactie

32 queries. 0,163 seconds. Powered by WordPress

IN DE MEDIA

L1 Laat

De Stemming

Kanniewaarzijn

Nieuws